Services

 

Services

 
 

FILM

Podem proporcionar serveis de vídeo de tot tipus, des de vídeo corporatius, anuncis,  entrevistes, documentals, videos musicals, etc. Tu demana, nosaltres t'ho fem.
_

We can provide video services of all kinds, from corporate video, ads, interviews, documentaries, music videos, etc. You ask, we do it.

DRONE

Amb el títol homologat de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). I amb més de 80 hores de vol d'experiència, podem proporcionar imatges (foto i vídeo) des d'una perspectiva totalment nova que no deixarà indiferent a ningú.

-

With the approved title of the AESA (State Agency for Air Safety). And with more than 80 hours of flight experience, we can provide images (photo and video) from a totally new perspective that will not leave anyone indifferent.

PHOTO

Fotografies d'acció, corporatives, de persones, d'esdeveniments, i de tot el que vulguis t'ho podem fer, amb imatges de qualitat i professionals.

-

Photography of action, corporate, people, events, and everything you want we can do with quality and professional images.