Services

What can i do?

ICONS_Services-01.png

FILM

Podem proporcionar serveis de vídeo de tot tipus, des de vídeo corporatius, anuncis,  entrevistes, documentals, videos musicals, etc. Tu demana, nosaltres t'ho fem.
_

We can provide video services of all kinds, from corporate video, ads, interviews, documentaries, music videos, etc. You ask, we do it.

ICONS_Services-02.png

DRONE

Amb el títol homologat de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). I amb més de 80 hores de vol d'experiència, podem proporcionar imatges (foto i vídeo) des d'una perspectiva totalment nova que no deixarà indiferent a ningú.

-

With the approved title of the AESA (State Agency for Air Safety). And with more than 80 hours of flight experience, we can provide images (photo and video) from a totally new perspective that will not leave anyone indifferent.

ICONS_Services-03.png

PHOTO

Fotografies d'acció, corporatives, de persones, d'esdeveniments, i de tot el que vulguis t'ho podem fer, amb imatges de qualitat i professionals.

-

Photography of action, corporate, people, events, and everything you want we can do with quality and professional images.